Karel Reigers werd geboren op 8 april 1829 te Ulft en overleed op 12 januari 1898 te Utrecht. Hij was gehuwd met Charlotte Lossen. Uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren. Hij was de zoon van Aloysius Reigers directeur van de Koninklijke Fabrieken Diepenbrock & Reigers te Ulft (DRU). 

1849:  KAREL REIGERS START MET EEN HANDEL IN IJZERWAREN  

In het bericht hieronder, werd op 30 januari 1849 aan de 19 jarige Karel Melchior Aloysius Reigers 'handligting' verleend tot het drijven van HANDEL in IJZERWAREN. Karel was de zoon van Aloysius Reigers directeur van IJzergieterij Diepenbrock & Reigers en Vrouwe Johanna Diepenbroek.
Karel Reigers ontwikkelde in 1863 de STOOMMACHIENE van 20 paardenkrachten en in 1668 ontwikkeld hij de beroemde KRACHT REGULATEUR.

<< Op het kaartje links uit 1869, is in het rood de machinefabriek van Karel Reigers aangegeven.
Diverse uitbreidingen volgden midden in de kom van Ulft tot ergernis van de buurt.

Op 1 januari 1872, sluit Karel Reigers een vennootschap van 6 jaar met P. H. TER MEULEN enkele
maanden later, zal het bedrijf verplaats worden naar Zwolle.
In 1878 trekt K. Reigers zich terug uit het vennootschap.

1862: GROTE TEVREDENHEID VOOR DE MACHINE ONTWORPEN
DOOR K. REIGERS

1863: K. REIGERS ONTWERPER EN MAKER STOOMMACHINE VAN 20 PAARDENKRACHTEN.

1862: AANBESTEDING VAN TWEE NIEUWE STOOMWERKTUIGEN DOOR
K. REIGERS VOOR DE NOOTDORPSCHEN POLDER

1868: OCTROOI VERLEEND DOOR Z. M. AAN K. REIGERS VOOR ZIJN UITVINDING

1868:  DE UITVINDING VAN K. REIGERS
DE KRACHT-REGULATEUR

1869: VOLMAAKTE WERKING VAN DE REGULATEUR
                                    VAN DE HEER REIGERS
                          

1872: Citaat: 'Lange tijd hadden de heeren eigenaars naar zulk een werktuig verlangd en gezocht. 

1869: OPNIEUW WEER VOLOP LOF VOOR KAREL REIGERS >> 

VANAF 1868, WERD ER VOLOP IN ALLE KRANTEN GEADVERTEERD MET DE NIEUWE KRACHT-REGULATOR

1869: OOK IN DE DUITSE BLADEN WERD VOLOP LOF VOOR REIGER TE ULFT

1871: VENNOOTSCHAP REIGERS & TER MEULEN

1871: DE HEER K. REIGERS GAAT EEN VENNOOTSCHAP AAN MET
P.H. TER MEULEN UIT ARNHEM

Met als doel hebbende, het drijven en exploiteren van een machinefabriek
voorlopig nog te Ulft daarna naar Zwolle.

IN 1872 WERD HET HERENHUIS VAN K. REIGERS TE KOOP AANGEBODEN KOMPLEET MET SMEDERIJ, FABRIEKSGEBOUW, KANTOOR EN GASFABRIEK

1871: ONDERZOEK NAAR ONGELUK IN GASFABRIEK

1872: DEZE ADVERTENTIE MELDT DE OVERPLAATSING VAN ULFT NAAR ZWOLLE

1873: Citaat: 'De regulator van genoemde ingenieur voldoet in elk opzicht aan de eischen, welke men aan een goede regulator stelt'.

1873: 'ONDERGETEEKENDEN BEVELEN ZICH AAN...……..

1874: BRAND BIJ REIGERS EN TER MEULEN

Citaat: Burgermeester, de brandweer, schutterij en verdere autoriteiten waren
spoedig op de plaats aanwezig.

1878: OP DE WERELDTENTOONSTELLING IN PARIJS EN WENEN BEKROOND
MET DE EERSTE PRIJS!
Citaat: 'De meest vleijende getuigschriften liggen voor ieder belangstellende ter inzage.

NIEUW! 'SYSTEMA CORLIS'.

ZELFWERKEND REGELINGSTOESTEL

1875: GARANTIE STEENKOLENVERBRUIK 40 TOT 60% minder  

DE EERSTE PERSONEELS-ADVERTENTIES
VERSCHIJNEN IN DE DAGBLADEN!

1876: MONTEUR BIJ REIGERS & TER MEULEN PLEEGT DIEFSTAL

EINDE VENNOOTSCHAP TUSSEN
REIGERS & TER MEULEN >>

OP 1 JANUARI KWAM ER EEN EIND AAN HET
6 JARIG VENNOOTSCHAP TUSSEN REIGERS EN TER MEULEN.

HET BEDRIJF GING OVER IN DE
'ZWOLLSCHE FABRIEK VAN STOOM- EN ANDERE WERKTUIGEN'
met als directeur P. H. ter Meulen >>

Berichten over Becking & Bongers KLIK pagina 9

Maak een Gratis Website met JouwWeb